diumenge, 24 de juliol del 2005

Previsions de places escolars

Tinc la sensació que en matèria escolar al llarg del temps no s’ha fet a la ciutat ni una correcte previsió de les places escolars que es necessiten, ni un mapa escolar de la ciutat equilibrat. Les conseqüències de tot plegat és que darrerament s’han hagut d’anar posant pedaços un any rere altra, malgrat que ara el Departament d’Educació de la Generalitat prevegui importants inversions a la ciutat que van en la bona direcció per aconseguir una solució satisfactòria.
Anem a pams. Primera qüestió el mapa escolar de la ciutat. Si analitzem la ubicació dels centres de la xarxa pública de la ciutat (tants els de titularitat pública com els concertats), veurem que tots menys dos estan entre el nord-oest (Baltasar Segú i Jaume Huguet), el nord (Candela, Lledó, Claret, Eladi Homs i Narcís Oller) i el nord-est (Eugeni d’Ors); un podríem dir que està al centre-oest de la ciutat (el Cor de Maria) i finalment un de sol està al sud de la ciutat (l’Enxaneta). Al llarg dels anys s’ha anat fent l’error de planificar els centres nous cap la zona nova de la ciutat, o sigui cap el nord, indret on també si han instal·lat nous serveis que han arribat a la ciutat, com la piscina o el Consell Comarcal, per posar dos exemples, i a on s’hi han despaçat altres que estaven ubicats al centre o al barri vell com Correus o l’oficina del DARP, entre altres. El resultat és que s’ha produit un desequilibri entre els serveis que té el nord de la ciutat i els que té el sud i això ha afavorit l’actual situació del barri vell.
Els ciutadans que tenen mainada petita una de les qüestions que estudien per triar el lloc per viure-hi és quins centres escolars tenen més pròxims. És evident, doncs que el nord de la ciutat ofereix, en aquest sentit, molts més avantatges que el sud. Reequilibrar en aquesta qüestió la ciutat no és feina fàcil, tot i que l’ampliació d’Els Tabalets a la plaça del Carme va en bona direcció.
Segona qüestió. Em sembla que qui ha tingut la responsabilitat de planificar les necessitats educatives de la ciutat no va estar en el seu dia gaire concentrat. Fa dos anys, per aquestes dates, un grup de pares va veure com els seus fills no tenien plaça a cap de les escoles que havien trien. Quedaven places a la Candela, és cert i també en queden ara, i aquí entraríem en una tercera qüestió: analitzar el perquè no s’ha evitat que a la Candela hi hagi un percentatge tant alt d’alumnes de procedència immigrant. Llavors i després de diverses discusions es va optar per crear un doble P-3 al Baltasar Segú (un pedaç d’emergència). L’any passat es tornava a necessita un nou grup de P-3 i com que al Baltasar Segú una segona línia no hi cap es va crear un doble P-3 a l’Eugeni d’Ors. L’horitzó de la solució es preveia amb les obres del nou Eugeni d’Ors que té previst el Departament d’Educació de la Generalitat i que preveuen dotar d’una doble línia a aquest centre. Mentre, però, hem de seguir posant pedaços. Per el curs 2005-2006 s’opta per crear un doble P-3 a l’Eladi Homs, però ens arriba un nou problema. Valls està en un moment important de creixement demogràfic i el doble P-3 de l’Eladi Homs no resolt el problema sinó que es necessiten més places escolars. Al final s’opta, obligatòriament, per un nou pedaç que no és altre que crear un doble P-3 a l’Enxaneta. El resultat és que a hores d’ara tots els centres públics de primària de Valls, menys la Candela, tindran l’any vinent algun curs doblat: el P-5 al Baltasar Segú, el P-4 al’Eugeni d’Ors i el P-3 a l’Enxaneta i l’Eladi Homs. Em sembla que és fàcil endevinar que aquest problema ja fa algun any que s’hauria d’haver previst. Per tant els gestors d’ara han de resoldre com poden la manca de previsons del passat.
La doble línia prevista al nou Eugeni d’Ors resituarà la qüestió, però el problema quedarà resolt? A mi em sembla que no, ja que enguany s’han necessitat dos grups nous de P-3 i el nou Eugeni d’Ors n’assumirà un, però, i l’altre? No ens sembla clar que tenim prous elements per pensar que a la ciutat li fa falta ja una nova línia escolar a més de la que es crearà a l’Eugeni d’Ors? Per tant, a no ser que l’increment de sol·licituds d’enguany de places per P-3 sigui circumstancial cal fer ja el passos necessaris per resoldre d’una vegada per totes les necessitats de places escolars a Valls. Em sembla que l’evidència ens assenyala que a més de la nova línia que es crearà a l’Eugeni d’Ors en faltarà una altra a la ciutat. Per intentar equilibrar el mapa escolar de la ciutat, sobre el qual parlavem al començament d’aquest article, és evident que aquesta nova línia escolar s’hauria de planificar al sud de la ciutat i a hores d’ara hi ha dues opcions: que l’Enxaneta tingui una doble línia o que es crei una nova escola entre el sud-est i el sud-oest de la ciutat. Particularment, jo prefereixo dos centres petits que un de gran, però ambdues sol·lucions són bones. Sigui quina sigui cal treballar per un solució immediata i definitiva sinó volem seguir posant pedaços a la situació escolar de la ciutat. De moment, sembla que la reserva de terrenys que s’ha fet al costat de l’Enxaneta vagi en la direcció de crear una segona línia en aquesta escola i així resoldre el problema. Darrerament Valls veu que el Departament d’Educació de la Generalitat preveu inversions importants a la ciutat: el nou Egeni d’Ors, les obres del convent del Carme per adequar-hi l’escola Enxaneta, l’Escola Oficial d’Idiomes a Ca Segarra... Això són excel·lents notícies que ajudaran a resoldre la situació escolar de la ciutat; però no es pot baixar la guàrdia i cal estar atents a les necessitats del futur sobre les quals em sembla que la inscripció d’alumnes d’enguany a P-3 ens ha donat una clara pista.

Article publicat al setmanari El Pati, el juliol del 2005