dimecres, 19 de maig de 2010

Un gest en temps de crisis

La mala gestió de la crisi econòmica del govern de Zapatero ha provocat l'anunci de mesures dràstiques. La crisis fins ara s'havia notat molt al sector privat amb acomiadaments i tancaments d'empreses i amb dificultats de les pimes per a finançar-se, però per als treballadors del sector públic la crisis passava una mica de puntetes. El govern de Zapatero ha tingut diners per ajudar els principals responsables de l'actual situació: les constructores (afavorides amb els dos famosos plans per aconseguir que els ajuntaments fessin obres públiques) i els bancs, però ha estat incapaç de endegar reformes estructurals i al final s'ha tret del barret una reducció de sou dels funcionaris, entre d'altres mesures. Ara, si això s'aprova per llei o drecret-llei també afectarà els funcionaris municipals que veuran reduït el seu sou. La qüestió és si aquesta mesura pel que sembla d'obligat compliment anirà acompanyada de la reducció dels sous dels representants muncipals de l'Ajuntament de Valls.

En primer lloc, s'ha de reconèixer que entre aquesta i l'anterior legislatura s'han reconduit les finances municipals vallenques, que estaven en un estat complicat. Una eficient gestió en aquest sentit acompanyada, no cal oblidar-ho, d'un substancial augment d'impostos, han deixat les finances de l'Ajuntament vallenc en una bona posició; de manera que potser no seria necessària aquesta reducció de sou als seus funcionaris. Tot i així, a la ciutat mai li havia costat tants diners com en aquesta legislatura els sous dels regidors i dels grups polítics municipals. Regidors a dedicació exclusiva, càrrecs de confiança, pagaments per assitència a plens i comissions excessivament elevants configuren un cost de tot plegat en opinió meva impropi i més en temps de crisi. Poc mèrit té que els regidors es congelessin el 2010 el seu sou precisament en un any de mínim històric de la inflació, el 0,8%.

Ara sembla que s'està a l'espera del què es decideix des de Madrid per actuar. Si hi ha retallada als funcionaris municipals es molt possible que també hi hagi una reducció dels sous dels regidors, si no es fes, estèticament seria impresentable. De totes maneres, cal esperar el què decideixen a Madrid? No seria desitjable vist el que costa a la ciutat els sous de regidors, càrrecs de confiança i grups polítics que es revisés aquesta qüestió facin el que facin a Madrid? No es tracta de demagògia, és una qüestió de realisme. Seria desitjable que mentre augmenta el nombre d'aturats, mentre les petites empreses suen per poder fer front als pagaments i a les retallades de finançament bancari, mentre s'anuncia una retallada del que cobren els funcionaris i una congelació del que cobren els pensionistes, entre d'altres mesures, des del consistori vallenc s'anunciés ja una retallada del cost dels regidors i dels grups polítics. Seria un gest d'apropament als ciutadans, d'estar al seu costat en moments difícils, d'apretar-se el cinturó de debò. Són gestos així els que haurien d'ajudar a regenar la credibilitat del sistema polític, molt necessària, però actualment en hores baixes.